MICHEL MAZZONI - OTHER THINGS VISIBLE

Praktische Info

Uren:

Van woensdag tot zondag - 12:00-20:00

Tarieven:

5,50 €: volle prijs

4,50 €: senioren, studenten, groepen, leraren, JAP

3,50 €: Bota’carte, schoolgroepen, werkzoekenden

2 €: Muzex (bij aankoop van het ticket voor het concert van de dag + 2 Euro = gecombineerd Muzex-ticket)

Kaartjes te koop bij de receptie van de Botanique, reserveren niet nodig, behalve voor groepen.

Gratis :    

op zondag voor de inwoners van Sint-Joost op vertonen van de identiteitskaart

voor kinderen jonger dan 12 begeleid door hun ouders. 

Rondleidingen:

De Botanique biedt rondleidingen aan:

Jongerengroepen (-26 jaar): 55 € + toegang tot de tentoonstelling per persoon.

Volwassenengroepen: 65 € + toegang tot de tentoonstelling per persoon.

Reserveren verplicht op 02/226.12.75

Muzex

Wanneer je een concertticket koopt en 'slechts' 2€ extra betaalt, kan je diezelfde avond ook naar de lopende tentoonstelling gaan kijken!

U bent hier

MICHEL MAZZONI - OTHER THINGS VISIBLE

donderdag 28.02.19 - zondag 14.04.19
Museum
FOTO'S VAN DE TENTOONSTELLING

Michel Mazzoni (1966) is een plastisch kunstenaar die gebruik maakt van het fotografische medium en de essentie ervan verkent. Een onderzoek en een reflectie over de grenzen van het beeld, een fragmentarische esthetiek die de figuratieve referent vertroebelt en de stoffelijkheid van de beelden laat zien: zijn werk bevindt zich op de snijlijn tussen figuratieve kunst en abstractie.

Hij is van oordeel dat de fotografie geen medium is om verslag uit te brengen van de werkelijkheid of er een getrouwe weergave van te bieden, en neemt afstand van deze concrete blik om “objecten” te produceren die onze gevestigde visie komen vertroebelen. Het werk berust zowel op het beeld als op het motief, maar dat de neiging heeft te verdwijnen. Het toeval is bij hem het resultaat van een technische ingreep en een semantische denkoefening. Michel Mazzoni werkt met onttrekking; door afstand te nemen, worden de beelden intrigerender, stelt de toeschouwer zich vragen over hun betekenis, hun inhoud en hun verhoudingen.

Op het ogenblik waarop ik de beelden creëer, is er geen vastomlijnde werkwijze, ik vertrek van eenvoudige dingen, toevallige ontmoetingen. Het is een manier om de banaliteit vast te leggen en die om te vormen in een poëtische en conceptuele wereld. Het gebruik van de beelden verdraaien om de lezing ervan te vertroebelen. Ik zou zeggen dat mijn benadering immaterieel en tijdloos is: de plaatsen die ik fotografeer, zijn niet echt gedefinieerd en kunnen zich in een onbepaald tijdvak bevinden. Het gaat doorgaans om fragmentarische opnames, “kwaliteitsloze” beelden van het heden met minieme aanwijzingen. Die plaatsen bestaan, ze zijn zeer reëel, maar de manier waarop ik ze behandel, zorgt voor die abstracte en complexe afstand. Ik probeer de krachten te laten zien die erin rondwaren en de gedachten die dat opwekt bij de toeschouwer. Wijzen naar ruimtes, plaatsen, voorwerpen waar dat “klikt”, een sterke visuele aanwezigheid maar die niets verklaart. De beelden die de aandacht trekken, zijn de beelden waarin de toeschouwer wordt gevraagd om stil te staan, te kijken en na te denken, vragen te stellen over wat hij ziet en over hoe het werk tot stand is gekomen.

Op vormelijk vlak is het een poging om het medium uit te putten en leeg te halen door alternatieve en experimentele procedés, namelijk manipulaties op licht-, chemisch en optisch vlak (aan de bron, op het negatief), of rechtstreeks op het beeld in post-processing (meerdere scans en afdrukken, rasters, omkeringen, krommingen…). Michel Mazzoni

In zijn installaties, zijn scenografieën vindt de keuze en de opeenvolging van de beelden plaats op basis van eigen criteria, die niet aan de toeschouwer worden medegedeeld zodat die zijn eigen weg, zijn toenaderingen, zijn afstanden, en zelfs zijn eigen verhaal kan creëren. Zijn “in situ” installaties ontwikkelen zintuiglijke shortcuts, spanningen die de blik aantasten, bespiegelende ervaringen waarvan de betekenis onzeker blijft.

Hij geeft ook boeken uit waarvan de verhouding tussen vorm en inhoud zorgvuldig is overwogen. De ruimtelijke plaatsing van de werken is gebaseerd op hetzelfde principe, met beelden die gaan resoneren of als contrapunt fungeren, in een ritmisch streven dat rekening houdt met de tentoonstellingsruimte. De confrontatie, de toenadering, de schaalgrootte, de tussenruimte, de druktechniek en de voorstellingswijze maken integraal deel uit van de globale perceptie van het werk.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling zal een publicatie van 128 pagina’s verschijnen: Michel Mazzoni, Other Things Visible, een coproductie van Le Botanique en MER. Paper Kunsthalle. Meer info...

 

PEDAGOGISCHE DOSSIER

De Botanique stelt een pedagogisch dossier ter beschikking dat u hier volledig kan raadplegen (binnenkoort de nederlandse versie): 

 

ONZE AFSPRAKEN 

RONDETAFEL:

ONTMOETING ROND DE NIEUWE PUBLICATIE VAN MICHEL MAZZONI

In aanwezigheid van Michel Mazzoni, Christine Jamart en Luc Derycke

Vrij. 15.03.2019 I 19 :00 - 20:00 I FR

Tarief : toegang tot de tentoonstelling

(het ticket geeft toegang tot de tentoonstelling op 15, 16 en 17 maart)

Museum Botanique

Reservaties gewenst op 02/ 226.12.18 of per mail mathilde.manche@botanique.be

 

ONTMOETING OP ZONDAG

Zon. 03.03.2019 I 15:00-16:30 I FR

Zon. 14.04.2019 I 15:00-16:30 I FR

Zowel de eerste zondag als de laatste zondag van de expo Michel Mazzoni, Other Things Visible,

biedt de Botanique u een geleid bezoek aan (in het Frans).

Tarief : toegang tot de tentoonstelling

Gratis rondleiding

 

RONDLEIDING

Duur : 1u I maximum 25 deelnemers per gids I Taal : FR / NL / EN / ES

Volg onze gidsen om de tentoonstelling te ontdekken, aangepast aan het specifieke karakter van

uw groep.

Tarieven: jongerengroep (-26 jaar): 55 € + toegang tot de tentoonstelling

volwassenengroep: 65 € + toegang tot de tentoonstelling

Begeleiders gratis.

Reservaties gewenst op 02/ 226.12.75 of per mail expos.edu@botanique.be

 

BOTA KIDS

“Bota Kids”: een ongeziene culturele dag voor het jonge publiek.

De Botanique staat bekend om haar programmering van concerten en

kunsttentoonstellingen. Nu lanceert ze het project “Bota Kids”, een inleiding op

muziek en visuele kunsten voor de allerjongsten. Zo kunnen kinderen op hun

eigen niveau de wereld van concerten en tentoonstellingen ontdekken.

Een mooie kans voor de allerjongsten om dankzij een aangepaste formule te ontdekken wat hun

ouders geregeld komen bekijken in onze serres.

 

BOTA KIDS / CONCERT + EXPO

Beautiful Badness Woe. 03.04.2019 I FR

15:00 Bezoek aan de lopende Other Things Visible van Michel Mazzoni

16:00 - 17:00 Concert van de Belgische groep Beautiful Badness

17:00 Drink

Tarief : 5 € voor -15 jaar / 8€ voor volwassenen

 

BOTA KIDS / CONCERT + CREATIEF ATELIER

Zat. 16.03.2019 I 10h-12h I FR/EN

Zat. 30.03.2019 I 10h-12h I FR/EN

Zat. 13.04.2019 I 10h-12h I FR/EN

Museum

Tarief : 3 € voor kinderen op vertoon van ticket van volwassenen.

Neem samen met het kunstenaarscollectief “1jour1salon” deel aan een creatieve workshop die is

bedacht en gecreëerd rond de tentoonstelling.